CSH Group Praktiki Təlim və Konsultasiya Mərkəzi fərdi və korporativ müştərilərə mühəndisliyin fərqli sahələrində peşəkar kompleks Məsləhət və Təlim xidmətlərini təklif edir:

 1. Elektrik Mühəndisliyi
 2. Elektronika Kursları
 3. NÖC Kursları
 4. Avtomatika Kursları
 5. Metallurgiya Mühəndisliyi
 6. AutoCAD Kursları
 7. Piping Engineering
 8. HVAC Engineering (Havalandırma)
 9. Avtomobil Mühəndisliyi
 10. Kimya Mühəndisliyi
 11. Mexanika Mühəndisliyi
 12. Neft-Qaz Mühəndisliyi