AutoCAD Kursları

CSH Group Education sizi AutoCAD Kurslarına dəvət edir!

AutoCAD, Autodesk firması tərəfindən hazırlanmış dünyanın ən populyar kompüter dəstəkli dizayn proqramıdır. AutoCAD (CAD-Computer Aided Design) proqramı istifadəçilərə 2 və 3 ölçülü texniki təsvirlər, cizgilər və modellər yaratmaq, şablonlar hazırlamaq kimi əlverişli imkanlar yaradır. Proqramdan texniki rəssamlar, mühəndislər (elektrik, mexanika, inşaat və s.), CNC dəzgah operatorları istifadə edirlər.

Kursun qısa məzmunu:

►AutoCAD qrafiki mühiti ilə tanışlıq;
►2D cizgiləri tərtib etmək üçün istifadə olunan alətlər;
►Dəyişdirmək, redaktə etmək, ölçüləndirmə alətlər;
►2D ilə nümunə cizgilər üzərində işləmək;
►3D modellərin hazırlanması üçün istifadə olunan alətlər;
►3D nümunə modellər hazırlanması üsulları;
►Real ölçü alətləri ilə detalların ölçülərinin alınması;
►AutoCAD proqramı ilə iş zamanı ortaya çıxa biləcək problemlərin həll üsullarını.

Bu kursu müvəffəqiyyətlə tamamlayanlar daxili memarlıq ofislərində, maşınqayırma mühəndisliyi firmalarında, mülki mühəndislik şirkətlərində, sənaye dizayn firmalarında, şəhər və bölgə planlaması, neft boruları sektorunda, avtomobil sənayesində iş tapmaq imkanları əldə edirlər.

KURSUN MƏQSƏDİ

  1. AutoCAD-ın qrafiki mühitinin tanıdılması;
  2. AutoCAD-ın qrafik mühitində detalların və quraşdırma düyünlərinin 2 ölçülü (müstəvi üzərində) cizgilərinin yaradılması;
  3. Detalların və quraşdırma düyünlərinin 3 ölçülü (fəzada) modellərinin yaradılması;

KURSUN TƏDRİS TEMATİK PLANI

Məqsəd:                                           İxtisasın artırılması və əlavə peşə təhsili

Dinləyici kateqoriyası:                 Tələbələr, mütəxəssislər və digər şəxslər

Tədris müddəti:                              2Ay / 24 saat (həftədə 2 dəfə olmaqla)

Dərs müddəti:                                 1,5 saat gün ərzində

Təlimin forması:                            Praktiki məşğələlər

1. AutoCAD ilə 2D Çalışmaları (8 saat)

1.Başlanğıc AutoCAD Bilgisi

2. Zoom Komandaları

3. Draw Komandaları

4. Modify Komandaları

5. Blocklar (Bloklar)

6. Layers

7. Dimension (Ölçüləndirmə)

8. Format

9. İzometrik cizgilər

10. Plot və print

2. AutoCAD ilə 3D Çalışmaları (8 saat)

1. Giriş

2. Görünüş Komandaları

3. Shade Komandaları

4. Solids Komandaları

5. 3D Operation

6. Loft Ve Swept Komandaları

7. Solids Editing Komandaları

3. AutoCAD ilə Render (Vizuallaşdırma) (4 saat)

1. Renderə Giriş

2. Kamera

3. Orbit Komandaları

4. Material Seçme

5. Materials Özəllikləri İlə Oynama

6. İşıq Ayarlama

4. AutoCAD ilə Surface Çalışmaları (2 saat)

1. Səthi Modellemeye Giriş

2. Fəzada Müstəvi yaratma (Ucs)

3. Surface keyfiyyətinin müəyyənləşdirilməsi

4. Suface Komandaları

5. Müstəvi Model tətbiqləri

5. AutoCAD ilə Layouts Çalışmaları (2 saat)

1. Layoutsa Giriş

2. Yeni Layouts Yaratma

3. Görünüş Çıxartma

4. Kəsikt alma və çəkmək

5. Hazır Antetli Çalışmalar

6. Görünüş Pəncərəsi Düzənləmə və məxsusi sitilimizi yaratmaq

7. Ölçülü çap əldə etmək

BİZİMLƏ ƏLAQƏ:

Ünvan: Bakı şəhəri, Azadlıq prospekti 200 (Azadlıq metrosunun yanı)
Mobil: (050) 785-25-40
WhatsApp: (050) 598-06-02
E-mail: edu [at] cshgroup.az

AutoCAD Kurslarına Onlıne Qeydiyyat