İzolyatorlar

Enerji nəqli elektrik xəttləri elektrik enerjisinin istehlak sahələrinə çıxarıldığı yerdən iqtisadi və səmərəli nəql edilməsi üçün böyük bir işlər görülür. Bu yazıda, elektrik enerjisinin  ötürülməsi və paylama sistemlərinin ən vacib elementləri olan izolyatorlarla  daha yaxından tanış olacağıq.

İzolyator nədir?

Izolyatorlar bir-birindən və yerdən izolyatorları, elektrik ötürücü xəttləri, kommutatorlar və paylayıcı mərkəzləri izolyasiya edən və ötürən şəbəkə materiallarıdır.

İzolatorların xüsusiyyətləri

İzolyatorların əsas prinsipi izolyasiyadır. Buna görə, izolyatorlar;

► Elektrik cərəyanına qarşı böyük müqavimət göstərməlidir və onun mexaniki qüvvəsi yüksək olmalıdır. (həddindən artıq stresslərdə izolyasiya əmlakını itirmə),

► Yüksək temperatura davamlı,

► Müxtəlif ətraf mühit şəraitində pozulmadan işləməlidir,

İzolyator növləri

İzolyatorlar onların hazırladıqları materiallara, istifadə vəziyyətinə və tikinti növünə görə təsnif edilir.

Materiallara görə

Çini izolyatorları (farfor)

Sərt çini olan bu izolyatorlar 50% koalinin, 25% kvars və 25% feldispatdan ibarətdir. çini (farfor) izolyatorları tez-tez istifadə olunan izolyator tipidir, çünki bu qarışıq həm də ağır bir quruluşa malikdir və hamar bir vəziyyətdədir. Bu struktura görə, çini izolyatorları kir və toz almır. Bu səbəblə onların ömürləri olduqca uzun. Çini izolyatorlarının istilik və mexaniki qüvvələri çox yüksəkdir.

Şüşə izolyatorlar

Bu izolyatorlar temperli şüşə gəlir. Farfordan  yüksək olan şüşə izolyatorların dielektrik gücləri, istehsal xərclərindən çox aşağıdır.

Şüşə İzolyatorların üstünlükləri:

► Farfordan  daha yüksək dielektrik qüvvəsi var.
► İstilik genişləndirilməsi  azdır.
► Fərdi izolyatorlardan daha yüksək geriləmə qüvvəsi var.
► Şəffaf olduğundan günəş işığından çınqıldan təsirlənmirlər.

Şüşə İzolyatorlarının çatışmayan cəhətləri :

► Kirdə olan kir daha yüksəkdir. Bu sızma cərəyanlara səbəb olur.

Silikon (Kompozit) İzolyatorlar

Silikon (Kompozit) İzolyatorların Avantajları

► Şüşə və çini izolyatorları olduqca yüngüldir. Quruluşu dəstəkləmək üçün az qüvvə tətbiq olunur.
► Kəsmə ehtimalı onun çevik strukturuna görə çox aşağıdır. Stress və s. Qüvvələrə qarşı müqavimət çox yüksəkdir.
► Daha yüngül və daha kiçik ölçüsü sayəsində quraşdırma dəyəri çox aşağıdır.
► Hava dəyişdirmədən təsirlənmir
► Yağış suyu və qar suyunun üzərində dayanmadığı üçün  əhəmiyyətli bir mənfilik yoxdur.

Epoksi Rezin İzolyatoru

Rezin izolyatorlar xüsusi tətbiqlərdə istifadə olunur. Ölkəmizdə tez-tez istifadə edilmir, çünki digər təcridxanalardan daha bahalıdır.

 

Bir Açıqlama Yazın