CSH Group - Şahvaris Rəhimov

İzolyasiya müqavimətinin ölçülməsi demək olar ki, hər bir elektrik avadanliglari və cihazı üçün istehsal mərhələsində və ya xidmət mərhələsində hazırlanmış bir testdir. Bu testlər nəticəsində insan sağlamlığına təhlükə yarada biləcək təhlükələr aşkar edilərək qarşısı alınır.

Normal iş şəraitində  gərginlik olduğu hissələr arasında izolyasiya edilməlidir. İzolyasiya təmin edilmədikdə, elektrik cərəyanı  yoxdursa elektrik cərəyanı mövcud olacaq və insan həyatının  təhlükəsizliyi baxımından təhlükə yaranacaq. Bundan əlavə, cihazlar içərisində olan hissələri arasında izolyasiya  təmin edilməlidir. Bu cihazların işlənməsi üçün çox vacibdir.

İzolyasiya müqaviməti nədir?

İzolyasiya müqavimətinin ölçülməsi zamanı ölçülmək üçün sistemə sabit bir gərginlik tətbiq edilir və cərəyan ölçülür. Bu gərginlik və cərəyanın nisbət bizə izolyasiya müqavimətini verir. Dövrənin müəyyən bir hissəsi üçün om qanunu düsturundan istifadə edib hesablama apara bilərik.

İzolyasiya Test Qurğusu nədir?

İzolyasiya testləri izolyasiya müqavimətini ölçən test cihazlarıdır. Müxtəlif mərhələlərdə sabit cərəyan istehsal edən bir generatordur. İzolyasiya  Megeri adlanır.

İzolasyon Test Cihazları Haralarda İstifadə edilər?

Böyük mühərriklərin izolyasiya müqavimət testlərini etmək üçün istifadə edilə bilər.

Aşağı gərginlikli (LV), orta gərginlikli (MV) və yüksək gərginlikli (HV) kabellər, transformator və elektrik qurğularında izolyasiya müqavimətində istifadə edilə bilər.Yüksək gərginlikli generatorların izolyasiya müqavimət testlərini aparmaq üçün istifadə edə bilərsiniz.

Kabelə zərər verməyəcək bir gərginlik seçilir. Müqavimət öyrənmək üçün izolyasiya edilir.

İzolyasiyA Testi Niyə Önəmlidir?

İzolyasiya test avadanlıqları mühəndisin ən vacib yardımçılarından biridir. Çox sürətli nəticələr əldə edə bilərsiniz və tədbirləri çox tez götürə bilərsiniz. Bir cihazın istifadə etmədən belə bir test etməsi də çox təhlükəlidir. Başqa sözlə, təhlükəsizlik baxımından çox əhəmiyyətli bir cihazdır. Bundan əlavə, gələcək planların dövri texniki xidmətlə daha rahat olmasını təmin edəcəksiniz.

 

One Thought to “İzolyasiya Müqaviməti Nədir?”

  1. Gənc elektriklərə və mühəndislərə faydanız böyükdür, Şahvariz müəllim.

Bir Açıqlama Yazın