Şirkətin rəhbər və Təlimçilərinin ixtisas bacarıqlarının artırılması və mühəndislik layihələrin hazırlanması, Planlaşdırılması və idarə olunmasında peşəkar təcrübəsi vardır.