Mühəndislik Mərkəzi fərdi və korporativ müştərilərə mühəndisliyin fərqli sahələrində peşəkar kompleks Məsləhət və Təlim xidmətlərini təklif edir.