CSH Group Praktiki Təlim və Konsultasiya mərkəzinin komandası yüksək dərəcəli mühəndis və mütəxəssisləri özündə birləşdir: fərdi yanaşma və tələblərinizə uyğun qiymət siyasəti.