Elektrik Maşınlarının Etiket Oxunmasında 15 Vacib Şərt

Bütün elektrik mühərriklərində iştirak edən etiket məlumatlarının hamısı, çox vaxt anlamaq bəzən çətin olsa da mühərrik ilə əlaqədar sağlam qərar verə bilmək üçün olduqca əhəmiyyətlidir. Mühərrik uzun zamanlar istifadə də etiketi itdiyi və ya üzəri boyandığı üçün əməliyyat məlumatlarının itməsi vəziyyətləriylə çox tez qarşılaşılmaqdadır. Mühərrik etiketi haqqında bilinməsi lazım olanları aşağıda maddələr halında sıralayaq.

1) Gərginlik

Bu məlumatlar mühərrikin çalışması üçün lazımlı olan gərginliyi təmsil edər. Mühərrik üçün etiketdə təyin güc faktoru, məhsuldarlıq, tork və axın kimi parametrlər gərginlik və tezliyə uygunlaşdırılmaışdır. Mühərrik, etiketində göstərilən gərginlik xaricində istifadə təsirlənəcək.

2) Tezlik

Mühərriklər üçün daxil tezliyi ümumiyyətlə 50, ya da 60 Hz-dir. Etiket üzərində birdən çox tezlik göstərilmişsə dəyərlərinin də tezliklərə görə ayrı-ayrı ifadə olunur.

3) Faza

Bu parametr dəyişən cəryan ( AC ) güc xəttlərindən mühərrikə təmin güc xətlərinin sayını ifadə etməkdədir. Standart olaraq tək-faza və üç-faza olaraq qəbul edilməkdədir.

4) Cərəyan

Etiketdə göstərilən cərəyan  dəyəri çıxış gücünün, gərginlik və tezliyə nisbətinə qarşılıq gəlir. Fazları balanssız, ya da gərginlik göstəriləndən daha aşağı isə cərəyan  etiketdə göstərilən amper  dəyərindən fərqli ola bilər.

5) Tip

Tip üçün sənaye standart yoxdur. Məsələn, Grundfos bu tip tərifini istifadə: MG90SA2-24FF165-C2.

6) Güc əmsalı

Güc əmsalı etiketdə “PF”, “P .F” ya da cos φ olaraq təyin olunar. Güc əmsalı aktiv gücün (W) tam gücə (VA) nisbətidir və yüzdə olaraq ifadə edilir.

Qeyd: Ədədi olaraq güc əmsalı cərəyanla  gərginliyin arasındakı bucağın cosinusuna da bərabərdir. Mühərrik etiketindeki güc əmsalı tam yükdəki dəyəri verir.

Mexaniki Məlumatlar

7)  kW ya da at gücü (HP)

kW ya da at gücü (HP) yük üçün mütənasib sürətdə lazımlı olan fırlanma təmin edən  mexaniki ifadəsidir.

8) Tam Yük Dövr sayı

Tam yük dövr sayı, tam yük torkunun çıxış gücünün  sürətidir. Normalda tam yük dövr sayı RPM’de verilmişdir. Bu sürətə bəzən sürüşmə sürəti ya da  rotor sürəti deyilir.

Faydalı olması

9) Məhsuldarlığı

Verim mühərrik çıxış gücünün daxil gücünə hissəsinin 100 ilə çarpımıyla əldə edilir. Verim yüzdə olaraq ifadə edilir. Məhsuldarlıq, IEC, ya da NEMA kimi söykəndiyi dizayn standartına görə müxtəliflik göstərir və müəyyən bir dözümlülük bantı içində olması istehsalçı tərəfindən təmin edilir. Bu səbəblə, mühərrik performansını qiymətləndirərkən, zəmanət edilən minimum məhsuldarlığına diqqət edin.

10) İş Sinifi

Bu parametr mühərrikin daşıya iş uzunluğunu etiketdə qısaca təriflər. Mühərrik davamlı çalışırsa S1 ya da “Cont” ilə ifadə edilir. Əgər heç bir ifadəyə yer verilməmişsə motor S1 iş sinifinə görə nəzərdə tutulmuşdur.

Dayanıqlılıq

11) İzolyasiya  Sinifi

Geçirmə sinifi (insulin CLASS) motor sargılarının istilik səhv payının standart sınıflandırmasının ifadəsidir. Geçirmə sinifi sarğıları dözə istilik dəyərinə görə “B” və ya “F” kimi hərflərlə ifadə edilir. Əlifbada uzaq olan daha yaxşı performansı ifadə edər.

Məsələn, “F” izolyasiya sinifi “B” dən, verilən iş istiliyində daha uzun anma ömrünə malikdir.

12) Maksimum Mühit İstiliyi

Mühərrikin çalışa maksimum mühit istiliyi bəzən etiketdə verilə bilər. EFF 2 mühərriklər üçün maksimum temperatur 40oC, EFF 1 mühərriklər üçün ümumiyyətlə 60o C-dir. Mühərrik maksimum temperatur izolyasiya sinifinin səhv payı içində çalışa bilər.

13) Yüksəklik

Bu parametr mühərrikin istilik artımı və digər etiket dəyərlərinə görə dəniz səviyyəsindən maksimum nə qədər yüksəkdə çalışması lazım olduğunu ifadə etməkdədir.

Qeyd: Hər hansı bir dəyər belirtilmediyse hündürlük 1000 m olaraq alınmalıdır.

Tikinti

14) Qoruma

Qoruma – mühərrikin ətrafından qorunma dərəcəsi və soyutma metoduna görə təsnifləşdirilir. Qoruma etiketdə IP, ya da ENCL olaraq görülər.

15) Çərçivə

Etiket üzərindəki çərçivə ölçü məlumatı əhəmiyyətli bir məlumat hissəsidir. Ayaq dəliklərinin nizamı və mil yüksəkliyi kimi montaj mesafelerini təyin edər. Çərçivə ölçüsü, istifadə xüsusi mil və montaj konfigürasyonlarını şərh çətin olduğundan, onlar bu tip

 

Bir Açıqlama Yazın