Qısa Qapanmaların Yaranmasının Səbəbləri

Dəyişən Tezlikli Çeviricilər (VFD) Nədir?

Qısa qapanma cərəyanları haqqında məlumat Mümkün maksimal cərəyanların hesabatı metallik qısaqapanma (Q.Q) üçün yerinə yetririlir. Neytralı yerlə bilavasitə birləşdirilmiş elektrik sistemlərində dörd növ Q.Q vardır ki, bunlar bir-birindən fərqləndirilir. Onlardan ən çox rast gələnini birfazlı Q.Q–dir. Bu cür Q.Q–nin yaranma ehtimalı şəbəkədəki gərginliyin artması ilə yüksəlir. Bu fazalararası məsafənin artması ilə (orta hesabla bu məsafə 6/10 kV–da 0,7 m olduğu halda, 500 kV–luq şəbəkədə 14 metrə qədərdir.Bəzi hallarda qəza prosesinin…

Ardını Oxu

Termal Kamera nədir?

Torpaqlama sistemləri haqqında əsas anlayışlar

İstifadəsində ilk dəfə olaraq termal kamera gecə görmə sistemi, hərbi sahələrdə özünü tapdı. Bu gün mühüm sahə mühəndislik proqramlarıdır. İstilik kamerası ölçmələri, enerji istehsalında və paylanmasında və elektrik qurğularında enerji keyfiyyəti baxımından əhəmiyyətli dərəcədə əhəmiyyət daşıyır. Termal Kamera nədir? Termal kamera İR enerji (istilik) görüntüləmə  metodu kimi görünməyən bir görüntüləmə sistemidir və İR enerjisinə uyğun olaraq yaranan rənglər və şəkillər təsvirin ümumi strukturu ilə müəyyən edilir. Müxtəlif fənlər müxtəlif məqsədlərə…

Ardını Oxu

EVX-da Titrəyişsöndürücü Yüklərin Qarşısı Necə Alınır?

Elektrik mühəndisləri üçün faydalı məlumatlar

İki dayaq arasında məsafə aşırım adlanır. Aşırım uzunluğu 200 m-dən böyük olan hallarda küləyin təsiri ilə xətt məftillərinin rəqsi hərəkət və qorxulu titrəmələr yaranır. Küləyin müəyyən sürətlərində rəqsi hərəkətin dəyişən rezonans tezlikləri məftilin qırılması üçün təhlükəli olur. Onun qarşısının alınması üçün məftilin dayağa bağlandığı yerdən A və B məsafələrində ağırlıq yükləri asılır. Titrəyişsöndürücü ağırlıq yüklərinin içərisindəki yaylar ammortizasiya edərək yaranan titrəmə rəqslərini söndürür. 1920-ci ildə mühəndis olan Corc H. Stockbridge…

Ardını Oxu

Soketlərin (Elektik Uuvalarının) Əsas Növləri və Xüsusiyyətləri

Transformatorların Diferensial Mühafizəsi (ANSI 87T)

Elektrik yuvası — elektrik naqilləri arasında birləşmə yaratmaq üçün istifadə edilir. Elektrik yuvası ya divarda suvağın üst hissəsində,ya da divara batırılmış şəkildə tətbiq olunur. Bəzi hallarda o səyyar birləşmədə əlaqələndrici rolunu oynayır. Məsələn masalarda, uzadıcı məqsədi ilə naqillərin birləşdirilməsində. Gücləndirilmiş taxıc yuvaları da mövcuddur. Belə yuvalar güclü maşınların elektrik şəbəkəsi ilə birləşdirilməsi üçün tətbiq edilir. Gücləndirilmiş taxıclar həm bir fazalı, həm də üç fazalı şəbəkələri birləşdirmək üçün müxtəlif səviyyəli qoruyucu mexanzimlə təchiz olunurlar. Bir…

Ardını Oxu

Yüksək Gərginlikli Elektrik Ötürücü Xətlərdə Quşların Elektrik Xəttlərində Vurulmamasının Əsas Səbəbi

Yüksək gərginlikli elektrik ötürücü xətlərdə quşların elektrik xəttlərində vurulmamasının əsas səbəbi

Yüksək gərginlikli elektrik ötürücü xətlərdə quşların elektrik xəttlərində  vurulmamasının əsas səbəbi var. Quşlar tez-tez elektrik dayaqlarında və ya elektrik xəttlərində  görülür, lakin quşlar xəttlərdə olarkən ölmür , zərərsizdir və bir-biri ilə əlaqə saxlasalarda ölməzlər. Bildiyiniz kimi, insanların əlinin çatmadığı yüksəklilərdən keçən elektrik xətləri izolasiyasız olur. Transformatorlara gələn yüksəkgərginlikli elektrik xətlərində gərginlik 10000 V və ya daha yüksək, transformatorlardan evlərə gedən xətlərdə isə gərginlik 220 V olur. Bəzən quşlar yüksək elektrik naqillərinə…

Ardını Oxu

110/35/6 kV-luq Yarımstansiyalarda Elektrik Birləşmə Sxemləri və Əməliyyatların Aparılması

Elektrik mühəndisləri üçün faydalı məlumatlar

1. İşlədicilərin bir sistem şindən II keçirilməsi (I sistem sinin təmirə çıxarılması) Əvvəlcə yüklərə və gərginliklərə baxıb onların normal həddə olması haqda məlumat vermək. Hər iki sistem şində yerlə əlaqənin olmamasını yoxlamaq. Şinlər arası açardan (ŞAA) avtomatika dövrəsini çıxarmaq. ŞAA  mühafizə ilə qoşmaq. Yüklərin I və II sistem şinləri arasında paylanmasına baxmaq, normaldırsa ŞAA-dan mühafizəni çıxarmaq. Işlədicilərin II sistem şindən olan ayrıcılarını ardıcıllıqla qoşub I sistem şindən olan ayrıcılarını açmaq.…

Ardını Oxu

İzolyasiya Müqaviməti Nədir?

CSH Group - Şahvaris Rəhimov

İzolyasiya müqavimətinin ölçülməsi demək olar ki, hər bir elektrik avadanliglari və cihazı üçün istehsal mərhələsində və ya xidmət mərhələsində hazırlanmış bir testdir. Bu testlər nəticəsində insan sağlamlığına təhlükə yarada biləcək təhlükələr aşkar edilərək qarşısı alınır. Normal iş şəraitində  gərginlik olduğu hissələr arasında izolyasiya edilməlidir. İzolyasiya təmin edilmədikdə, elektrik cərəyanı  yoxdursa elektrik cərəyanı mövcud olacaq və insan həyatının  təhlükəsizliyi baxımından təhlükə yaranacaq. Bundan əlavə, cihazlar içərisində olan hissələri arasında izolyasiya  təmin…

Ardını Oxu

Transformatorların Diferensial Mühafizəsi (ANSI 87T)

Transformatorların Diferensial Mühafizəsi (ANSI 87T)

Giriş və çıxışdakı cərəyanların müqayisəsinə əsaslanan diferensial mühafizə transformator və avtotransformatorlarda zədələnməni cəld təyin edən əsas mühafizə kimi istifadə olunur. Mühafizə selektivdir, dolaqlarda, çıxışlarda və açarla birləşmələrdə baş verə bilən bütün növ zədələnmələrdə təsirlənir və transformatoru hər iki tərəfdən açmağa dözmə müddətsiz təsir edir. Diferensial mühafizənin təsir zonası cərəyan transformatorları qoyulan yeri əhatə edir (OG, AG şinləri). Mürəkkəb olması ilə əlaqədar olaraq diferensial mühafizzə gücü 5 MVA-dan çox olan transformatorlarda…

Ardını Oxu

Katodik Mühafizə Sistemlərinin İş Prinsipi Nədir?

Ayırıcılar

Korroziyanın qarşısını almaq üçün ən əhəmiyyətli və ən çox istifadə edilən katodik mühafizə sistemləri haqqında söhbət edəcəyik. Bu metodların fiziki və kimyəvi dəyişikliklərə səbəb olan elektrokimyəvi bir prosesdir. Korroziya nədir? Fransız dilimizdən çıxardığımız korroziya sözü aşınma, çürük, pas kimi sözlərlə semantik bənzərliyi göstərir. Kimyəvi təsirlərə məruz qalan metalların fiziki və kimyəvi xassələrinin itirilməsi və kütlələrin vaxt itirməsi ədəbiyyatda korroziya hadisələri kimi baş verir. Bir çox qoruyucu tədbir alınmırsa, metal və…

Ardını Oxu

Dəyişən Tezlikli Çeviricilər (VFD) Nədir?

Dəyişən Tezlikli Çeviricilər (VFD) Nədir?

VFD invertorlarının tarixi Güc elektronikasında təməl daşı olan inkişaflardan biri 1980-ci illərdə bazara təqdim edilən IGBT (Insulated Gate, Bipolar, Transistor) texnologiyasıdır. Bir çox güc və keçid transistoru ilə birləşdirilmiş olan bu modullar indi hər bir sürücü seriyasının təməl daşıdırlar. Dəyişən tezlikli Çeviricilər (VFD) nədir? VFD’ler, giriş AC gücünü DC’ye çevirir ve sonra da dəyişdirilən üç fazlı AC çıxışına geri dönür. VFD-lər bir çox proqram üçün nəzərdə tutulmuşdur . ► VFD-lər…

Ardını Oxu